Op teksten van andere dichters

25 liedjes en liederen op Nederlandse poëzie
Uitgegeven bij Ascolta, Houten


Hans Andreus

Ik heb je liever

Voor een dag van morgen

 

Anonymus

Egidius, waar bestu bleven

Ida Gerhardt

De gestorvene

Hans Lodeizen

Dit leven

In een wereld van louter plezier
O, kus mij

Waar kan ik je vinden

 

Lucebert

Psalm voor nieuwe gelovigen

Kinderen der roomse schoot
Er is alles in de wereld
Het lied van de tegennatuurlijke overeenkomst
Terreur

Martinus Nijhof

Het derde land
Het kinde en ik
Liedje

De kinderkruistocht
De moeder, de vrouw
Het schip
Het lied der dwaze bijen

Paul van Ostayen

Marc groet ’s morgens de dingen

Polonaise

Leo Vroman

Voor wie dit leest
Paart Robijn

Lieveling, wil liever bij mij komen

 

Overige vocale muziek


Pablo Neruda

Ode aan de lucht – vertaald door Dolf Verspoor
Samenkomst der raven – vertaald door Riekus Waskowsky
Elegie – vertaald door Riekus Waskowsky

Jules Deelder

Gedicht voor land- en tuinbouw

Gerrit Komrij

Hoog op de gele wagen

Sytze de Vries

Geef mij een mens

Willem Elsschot

Het huwelijk

Henriëtte Roland Holst

O zachte zusters

Franciscus van Assisi, vertaald door Helene Nolthenius

Het zonnelied

Gerhardt/van der Zeyde

Alles wat adem heeft – Psalm 150

Jan Hendrik Leopold

O als ik dood zal zijn

Jacobus Revius

’T en zijn de joden niet

Erasmus

Quid enim stultius

Carmina Burana

Iocundemur socii

Anonymus

Hic anda thu

Lucebert

In deze tijd