Actueel

Composities met teksten van Huub Oosterhuis

Jaar Titel
1970 Dag en welkom
beluister
Er gaat een heer door onze stad
1971 Klimmende zon
Liefde die beweegt de zon en alle sterren
1972 Geen taal die hem vertaalt
De hemel ontvouwt
1973 Van God is de aarde beluister
Waarom wanneer
1974 Gij die geroepen hebt licht
Hij is een zwarte vlek in het donker beluister
1975 Dit huis vol mensen
Ik zal in mijn huis niet wonen
Niet als een storm
Veel te laat beluister
Wij die met eigen ogen beluister
1976 Uit staat en stand beluister
Wat geen oog heeft gezien
1977 Alle denkbare en ondenkbare
Alsof de richting ons werd ingeschapen
Ander, ouder beluister
Die niet zilver en goud zijt beluister
Die zegt God te zijn
Hoe ver te gaan
1978 Licht dat ons aanstoot beluister
Al spreek ik met tongen van engelen en mensen bel.
Liefde, wanhoop
Scheur toch de wolken weg
1979 Gij die uw naam hebt uitgeroepen
Hoe verder onze ogen reiken
Jou gezocht bij dag beluister
Klein Kerstoratorium beluister
Wek mijn zachtheid weer beluister
1980 Bomen schreeuwen niet beluister
Geen huis. Een tent nog niet eens
Hoog te paard
Naamloos schooiert liefde
Uit de diepte
Van grond en vuur
1981 Deze lichtdag
Deze nachtdag
Eerste en laatste zegen
Hij wierp zich op de aarde
Niemand dan jij
O Heer God
Wij waren kinderen beluister
1982 De steppe zal bloeien beluister
Dichtstbijzijnde onbekende
Die chaos schiep
Die wij niet kennen, die nieuwe
Gij die het sprakeloze bidden hoort – a cappella
Gij die uw maaksel kent – a cappella
Het zal in alle vroegte zijn beluister
In uw handen beveel ik mijn geest – a cappella
Kome wat komt – a cappella
Nooit hoorden wij andere stemmen
Onkreukbare woorden
Strek naar mij uit uw gedachten – a cappella
Ten dage dat Hij maakte
Zoals de wind die niet woont
1983 Dauwt, hemelen, van omhoog
Er zijn daar oeroude tuinen
Gij die de stomgeslagen mond verstaat
Gij die ons nooit geknecht hebt
Gij in uw grenzenloos licht – a cappella
Hoor, maar ik kan niet horen beluister
Staan in winterlicht twee bomen
Van de stormzee</td >
Wat, rabbijntje, zal gebeuren
Wek uw kracht 1 – a cappella
Wek uw kracht 2 – a cappella
Wij zullen kennen
1984 Bloemen afgerukt
Dat wij niet slapen – a cappella beluister
De hemel mag horen
Een schoot van ontferming
Ere wie ere toekomt – a cappella
Gezegend de god van Israël – a cappella
Gij doet de mensen tot stof vergaan – a cappella
Gij, Gij peilt mijn hart
Jij bent de God
Maak mij helder – a cappella
Met land en water – a cappella
Naar U klimt mijn ziel – a cappella
Ondenkbaar, eerste liefde is uw naam – a cappella
Onze vader in het verborgene
Opgeschrikt hebt Gij – a cappella
Tempeltorens hoog oprijzend
Trouw is hij die heeft geroepen – a cappella
Vechtende schimmen – a cappella
Verdoofd en schamper beluister
Voordat ik bomen zag
Wat geschreven staat – a cappella
Wat in stilte bloeit beluister
Wat vrolijk over U geschreven staat
Woorden genoeg dat Gij redt – a cappella
1985 Boek, jij bent geleefd beluister
Hoort en ziet het levend woord
Jouw recht is slecht
Mocht het waar zijn
Niemand heeft U ooit gezien
Vroeg in de morgen
Zeven maal beluister
1986 Alles ontgrenzende
De slavende handen
Een rijke ging in purper en kristal beluister
Ere wie ere toekomt
Het geschiedde in die dagen
Ik geloof in Éen beluister
In den beginne was het woord
Meisje van zestien
Negen uur ’s morgens – a cappella
Ogen die mij zoeken
Oud het leven beluister
Overal zijt Gij
Uit de diepten roep ik jou
Waarom bezoekt Gij mij
Wat goed is heeft Hij jou gezegd
Wie heeft brood genoeg
Zoals een moeder zorgt beluister
1988 Nieuw Kerstoratorium beluisteren
Over ons kwam zijn woord
Toen hij lag daar
Toen ik stond daar
1989 Kleinst denkbare bron
Met niets van niets beluister
Open de woorden die geschreven staan
1990 Het volk dat tast in het duister
In die dagen
Nu staan in dun gewaad van groen beluister
1991 Beeldschone steekvlam
Opdat het volk beluister
Toen Jezus geboren was in Bethlehem
Wij bidden U, Genadige God
1992 Eerste en laatste
Godweet komt het goed beluister
Ik was rondom de bron
Is hier de plaats
Naam uit het vuur
1993 God van Abraham
Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt beluister
1994 Verte landschap
1995 Avondmaal ter heiliging
Op zeven tronen
Scheur de wolken uiteen
U moet ik spreken beluister
Verdeeld verstroefd
Waar vriendschap is beluister
Wees hier aanwezig in uw woord
1996 De nietsontziende
Doodse stilte heerste alom
Hierheen Adem beluister
Ik droomde U van jongs af aan
Leegte schaduw damp
Lukaspassie beluister
1997 Boom, je stam beluister
1998 Ik zag ze zitten aan één tafel
Ooit in schaduw van rozen beluister
Zoals op de bergen
1999 Dat hij verrezen is
De vroegte van de eerste dag
Liefde heeft geen longen beluister
Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn
Wees hier aanwezig rondom deze tafel
Wij zullen, jood en Griek
2000 De boom is de aarde dankbaar
In die dagen
In ’t laatste van de dagen beluister
Oh schoonheid, uw verbrand gezicht
Om de tafel
2001 Die mij getrokken uit de schoot beluister
Hij zou al in zijn eerste levensdagen
Hoe ver is de nacht
Klein woord
Naaste, vreemde, jood
Over ons kwam zijn woord
Woord dat ruimte schept
2002 Aarde, werk van uw handen
Alles wacht op U – a cappella beluister
Als Gij bestaat, bewerk ons dan – a cappella
Dat wij niet slapen
Een vriend gaat door het holste van de nacht
Gij die boven mensen uit – a cappella
Gij die een en eeuwig zijt – a cappella
Gij die het sprakeloze bidden hoort
Gij die niemand naar de ogen ziet beluister
Gij in uw grenzeloos licht
Gij Levende eerste en laatste – a cappella
Hoor je mij? beluister
In de hemel onze vader
In de vergaderzaal der goden
Keer U om – a cappella
Kleinst denkbare bron
Niemand dan jij
Toen hebt Gij ons gezien
Verberg uw Aangezicht niet – a cappella
Voor uw Aangezicht – a cappella
Wie zijn leven niet wil geven beluister
Zoudt Gij ooit mij beschamen?
2003 Dank zij de woorden
Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld – a cappella
Gij die ons nooit geknecht hebt
Gij hebt ons in de moederschoot gekend – a cappella
Nu nog met halve woorden beluister
Schoot die niemand draagt
2004 Aan de hemel staat uw heerlijkheid geschreven
Een mens te zijn op aarde
Gedenk ons hier bijeen – a cappella
Goed is dat je niet doet wat slecht is beluister
Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste – a cappella
Jij mijn herder
Kies maar uit, goden genoeg
Laat mij maar zingen
Onbegonnen Naam
Op deze gegeven aarde
Toen hij lag daar
Wij hadden de muren
Zie deze aarde
Zoals een hert smacht beluister
2005 Een stad zal uit de hemel dalen
Eeuwige hier nu
Ontferm U beluister
Uw schepping ben ik
Verbeeld of waar gebeurd
Verheven en geheiligd
Wie mag te gast zijn beluisteren
Wie woont onder de hoede van
Zij bidden niet
2006 ‘Waar vrienschap is…..’
Wees niet woedend, jij
Jij mijn licht en bevrijding
Gelukkig allen die uw wegen gaan beluister
Jij wou, jong mens, een schoon pad?
Ik ben tot uw dienst
2007 Mijn ziel kleeft aan het stof
Maak mij duidelijk
Mocht uw vriendschap mij overkomen
Gedenk uw woord – a cappella beluister
Gij, Levende
Gij hebt mij goed gedaan
Uw handen hebben mij gemaakt, gevormd
Mijn ziel smacht naar bevrijding – a cappella
Gij, Levende, voor altijd en eeuwig
Ik heb haar lief, uw Thora beluister
Uw woord is een lamp
Halfslachtige lieden haat ik
Recht en gerechtigheid
Onze afspraken – a cappella beluister
Jij, Levende
Mijn hart roept jou
Zie mijn ellende niet zomaar aan
Koningen jaagden op mij
Zijn mijn kreten tot U doorgedrongen
En toen de tijd daarvoor gekomen was
Die ons voor het licht gemaakt hebt – a cappella
Dat een nieuwe wereld komen zal
2008 Die in een ommezien van eeuwen
En terwijl zij in Bethlehem verbleven
Hoor mij, wees niet doodse stilte
Hoort, despoten
Ik ben niet van nergens
Kom jij, Beloofde
Kwam op gevleugelde voeten
Mijn hart is in rep en roer
Uit deze zekerheid – a cappella
‘Zing een nieuw lied voor Hem’
Zo heeft gesproken en gezegd
2009 Zoals mijn kind van vijf
Van God-ik-zal-zijn is de hemel – a cappella
Kom jij hoog van de bergen
Alleen kan ook met twee is beter
Wees genadig, kom bevrijden
Ere zij U in de zevende hemel
Als een lam draag de zondelast
Moge het delen van dit brood
Telkens als wij eten van dit brood
Hierheen, Vrouwe Ademtocht
Die heeft gezegd
2010 Naar U, Levende
Gij zijt Gij
Stilte nu
Zegen en dank, jij bent goed
Alle samenhangen en bezielde verbanden
Mijn hart een harp een viool
Dat prachthuis
Rust en vrede  beluister
Verjaag de dood uit mij
Ik krijt des daags, mijn God
In uw handen leg ik mijn hart
Vogel zingend in de dode nacht beluister
Mijn ziel als een vogel ontkwam
Nog is de dood niet overmocht
2011 Red mij, God
Dank aan hem, hij is goed
Er zou van godswege
God onze toevlucht en kracht
In uw daden, God-Ik-zal
De avond komt met droefheid
Een veilige toevlucht zijt Gij
God der wrake, verschijn
Loven en prijzen
Zo hoog als Gij troont in uw hemel
Genoeg gezongen voor Hem
De bouwers zwoegen
Jij hebt ons verworpen
2012 Duisternis troonde
Dat duren zal
Om wat misdaan wordt
Aan de slang
Lied voor de gevallenen
Wat ook gebeurt
De rots van ons behoud
Zingen, heel de aarde
Voor uw Aangezicht
Gezegend
En weer zingen
Jij bent van jou
2013 Een Hooglied
Wij woonden donker
U Eeuwige
Weet Gij met hoeveel ze zijn
Gij zijt een eerlijke god
Gij ik waan mij niet wijzer
Je zou gelukkig willen zijn
God is Hij alleen
2014 O water dat uit de zon stroomt
Gelukkig is een mens
Gij hebt uw land begenadigd
Hoe lang nog mij vergeten
Mocht die Ene, Ik-zal
Dood is gewaaid uit het licht
Roepen
Hoor wat ik verzucht
Ooit gehoord
Spreek recht naar waarheid
2015 Stilte
God Ik zal, de Komende
God is goed geweest voor mij
Toen riep ik: gezegend Hij
Klaarwakker en opgetogen
Ik zoek bij jou
Als God ons thuisbrengt
Van wie is de aarde
Hij zegene ons genadig
Ooit gehoord 2
Liefde begint met zingen
En mensen? vroeg hij
Ik-zal is de god
Koning worden, wie wil dat?
Geen koning onze god
Hoor je mij schreeuwen
Opgestaan is mijn hart
Ben jij daar, roep ik
Naar jou sta ik op
Hij wil zijn bij mensen
2016 Elke dag, alle dagen
Uw naam noemen
De dwaas zegt in zijn hart: er is geen god
Vogeltje, vlucht naar de bergen
Er is haast bij
Hem heb ik lief
God is opgestaan
Toen ze me bijna hadden
Hoor mijn bittere waarheid
God mijn God
Rotsmassief onbegaanbaar
Opperwezens, buig je maar diep
Naar U vlucht ik toe
Ben jij God, doe mij recht dan
2017 Was Hij het niet geweest
Wie trouw is aan uw woord
God de zijnde boven alle goden
Kwaad spreken
Wees stil
Mijn stem is mij vergaan
In jouw dienst sta ik in jouw huis
Toen Israël optrok uit Angstland
Ik word bij mijn oren vastgegrepen
Gezegend de Rots
Hymne
Overzijde
Mensen lopen over mij heen
Blazers blazen U
De onpartijdigen
2018 Gods uitverkoren koning
Hier sta ik, gedaagd
De schender, hart vol hoon
Stilte voor Hem
Zeggen dat ik jou nooit gekend heb
Nieuw
Lied van Babel
Jericho-lied

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Composities met teksten van Huub Oosterhuis