Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek

Geschiedenis van het koorHuub OosterhuisCD's

Het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek is in 1992 opgericht door Antoine Oomen en Tom Löwenthal, met als doel cd’s op te nemen van de composities die zij maakten voor koor op teksten van Huub Oosterhuis en het geven van liturgische concerten. Tom dirigeerde en Antoine speelde piano. Na een paar jaar trok Tom Löwenthal zich terug. Vanaf die tijd dirigeerde Antoine Oomen het koor en deed Henri Heuvelmans de begeleiding. Tot 2005. Daarna werd Roland Aalbers de vaste pianist.

Het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek is een projectkoor dat bestaat uit ruim 30 zangers en zangeressen. Niet alle leden doen met alle projecten mee.


Huub Oosterhuis (1933) studeerde wijsbegeerte, Nederlandse taal- en letterkunde en theologie. In 1964 werd hij tot priester gewijd. Vanaf 1965 is hij verbonden aan de Amsterdamse Studentenekklesia.
Sinds eind jaren vijftig schrijft en publiceert Oosterhuis met grote regelmaat teksten: liederen en gebeden voor een nieuwe Nederlandse liturgie, theologische essays en vrije poëzie.
In 1980 begon Oosterhuis met de Stichting Leerhuis & Liturgie. Hij is hoofdredacteur van Roodkoper, tijdschrift voor religie, cultuur en politiek (12e jaargang) en inspirator van het Messiaans Beraad.
In de jaren zeventig was Huub Oosterhuis initiatiefnemer en inspirator van ‘Poëzie Hardop’, voorstellingen waarin poëzie van een dichter werd gezongen en voorgedragen.
In 1972 richtte hij de Populier op, centrum voor politiek (waaruit De Balie is voortgekomen) en in 1989 De Rode Hoed, centrum voor cultuur, religie en politiek.
In 1998 nam hij de zilveren medaille van de Stad Amsterdam in ontvangst en in 2002 ontving hij een eredoctoraat voor zijn liturgische teksten van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 was Oosterhuis lijstduwer voor de Socialistische Partij (SP) en ontpopte zich als een groot pleitbezorger van het ‘Generaal Pardon’, dat mede door zijn inspanningen direct na de verkiezingen op de politieke agenda kwam.

(bron website: http://www.huuboosterhuis.nl)

 

Alle onderstaande CD’s zijn te bestellen via  https://www.ekklesia-amsterdam.nl/webshop/

 

 

WIJ ZINGEN DE MONSTERS WEG (2018)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Roland Aalbers

Extra informatie: live opgenomen op 21 januari 2018 in de Oude Kerk te Naaldwijk.

DE DWAAS ZEGT IN ZIJN HART: ER IS GEEN GOD (2017)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Roland Aalbers

NIEUW LICHT OVER DE AARDE (2015)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen.
Piano: Roland Aalbers.

Extra informatie: Live opgenomen op 31 mei 2015 in de Oude Kerk te Naaldwijk.

KOM JIJ, BELOOFDE (2014)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Roland Aalbers

Extra informatie: liveopname van een concert van het koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek op 17 november in de Dominicanenkerk in Zwolle: drie Pinksterliederen, waaronder een hertaling van het oude ‘Veni creator spiritus’; enkele voorbedeliederen in de traditie van ‘Gij die geroepen hebt licht’, en nieuwe toonzettingen van Psalmen vrij. Een nieuwe, veelkleurige Oomen.

EEUWIGE HIER NU (2012)
Vijftig psalmen vrij

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Roland Aalbers

Vaak ondersteund door gemeentezang en soms instrumentaal bijgestaan door Pauline Spijker, fluit; Arco van Zon, hobo; Heleen Oomen, klarinet; Julia Hulst, fagot; Marnix Coster, trompet; Nicolas Isabelle, trompet; Marlies Nadort, hoorn; Piet Durk Meyer, trombone; Sjaan Oomen, viool en Erik Spaepen, contrabas.

Extra informatie: de psalmen zijn gedichten die ‘de ruimte van het volledig leven’ tot uitdrukking brengen. In zijn boek ‘150 Psalmen vrij’ heeft Huub Oosterhuis de oudste levensliederen van onze beschaving in het hart geraakt en met zijn dichterziel getransfigureerd tot nieuwe grote liederen. Minstens de helft daarvan is inmiddels getoonzet. In deze cd-box (4 cd’s) zijn vijftig vrije-psalm-composities van Antoine Oomen bijeengebracht; een deel daarvan – 20 psalmen – is nu voor het eerst op cd te horen. Ook psalm 119 (in tweeëntwintig zangen) is in de box opgenomen.

EEN TAAL VAN HOOP EN VREDE (2011)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen.
Piano: Roland Aalbers

extra informatie: Opname van het gelijknamige jubileumconcert dat op 11 september 2011 plaatsvond in De Nieuwe Liefde: 25 door Antoine Oomen uitgekozen liederen uit zijn 40-jarige samenwerking met Huub Oosterhuis, en één gekozen door Oosterhuis zelf. In het tekstboekje dat bij de dubbel-cd zit, staat ook een essay van Franz Straatman over ‘Het Beste van Oomen’. ‘Antoine Oomen … bewijst al jaren dat het Nederlands zich prima in muziek laat vangen. Hij bezorgt je het juichende gevoel: wat zingt Nederlands toch heerlijk.’

DAT EEN NIEUWE WERELD KOMEN ZAL (2010)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Roland Aalbers

extra informatie: Deze cd is een live opname van een concert dat op 25 april 2010 werd gegeven in het Gereformeerd Kerkelijk Centrum in Dedemsvaart. Het programma begint met Lied van Simeon en eindigt met het lied Dat een nieuwe wereld komen zal, waardoor een betekenisvolle boog ontstaat. Verder bevat het programma onder meer negen nieuwe psalmzettingen (2, 4, 45, 76, 115, 121, 123, 133 en 149) en vijf nieuwe gezangen voor een viering van Eucharistie onder de naam Om liefdes wil. Deze vijf gezangen vormen het middelpunt, de psalmen staan er omheen en het geheel bevindt zich onder een spanningsboog die door het openingslied en het slotlied wordt getrokken: aan de ene kant de oude Simeon die niet wilde sterven voordat hij de Messias had gezien en aan de andere kant een hartstochtelijk lied om een nieuwe, betere wereld. Dit alles wordt besloten met een toegift: een toonzetting van het beroemde gedicht Ode aan de lucht van Pablo Neruda in de vertaling van Dolf Verspoor.

DIE ONS ADEM GEEFT (2008) DVD

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Roland Aalbers

Extra informatie: dit is de tweede dvd van de Gouden Lieddag, gehouden op 17 mei 2008 in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Op de dvd staan de integrale uitvoering van de psalmensymfonie (Om leven dat doorgaat, 2005), 7 extra liederen van Antoine Oomen en een interview met Huub Oosterhuis over Antoine Oomen.

Die ons adem geeft – Zie hier enkele stills

PSALM 119 IN TWEEËNTWINTIG ZANGEN (2008)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Roland Aalbers

Extra informatie: Psalm 119 is de langste van alle psalmen. Hij bestaat uit 176 versregels, die als een gevarieerde mantra voortborduren op het thema van de beginregels: ‘Gelukkig allen die uw wegen gaan/rechttoe, rechtaan aldoende uw Thora’. In de reformatorische traditie staat deze psalm wel bekend als het ‘gebed zonder end’. Huub Oosterhuis heeft hem opnieuw vertaald en bewerkt tot een serie van tweeëntwintig verzen van acht regels, waarin hij alle mogelijke kleuren en stemmingen van de oertekst naar boven haalt. Antoine Oomen heeft deze teksten vervolgens gevat in even zovele muzikale stijlen en stemmingen, zodat een spannend en afgerond geheel is ontstaan. De cd werd live opgenomen tijdens een concert in het Dominicanenklooster in Zwolle op 13 april 2008. Uitvoering in luxe band met uitneembaar tekstboek, waarin ook een uitleg van Psalm 119 door Huub Oosterhuis is opgenomen.

EEN MENS TE ZIJN OP AARDE (2007)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Roland Aalbers
Orgel: Henri Heuvelmans

Extra informatie: deze cd telt zestien liederen en is voor een deel gevuld met nieuwe composities op vrije psalmbewerkingen van Huub Oosterhuis, en in die zin te beschouwen als een vervolg op ‘Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie’. Bijzonder is vooral de bewerking van Psalm 91: ‘Wie woont onder de hoede van’, gezet op een sobere, gregorianiserende melodie, die in het midden wordt afgewisseld met een hertaling van de tekst van het joodse gebed voor de doden, het kaddiesj, op een grote melodie van Edward Elgar; al met al een cantateachtige compositie van meer dan elf minuten. Naast psalmliederen bevat deze cd een nieuwe melodie op het bekende lied ‘Een mens te zijn op aarde’, nieuwe opnamen van oudere, niet meer op cd te verkrijgen liederen (‘Zoals een moeder zorgt’, ‘Vriend’, ‘Overal zijt Gij’), enkele specifieke bijbelliederen (‘Lied van Jozua’, ‘Lied van Ezra en Nehemia’) en ‘Een psalm, een huwelijkslied’, speciaal gemaakt voor het huwelijk van Friso en Mabel.

OM LEVEN DAT DOORGAAT (2005)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Begeleid door klein orkest
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Roland Aalbers

Extra informatie: deze bijzondere ‘psalmensymfonie’ van Antoine Oomen telt twaalf composities op nieuwe, vrije psalmbewerkingen van Huub Oosterhuis, en is door hen opgedragen aan de nagedachtenis van prins Claus. De première ervan werd bijgewoond door koningin Beatrix. Op deze cd een live-opname van de tweede uitvoering in Zwolle.

DANKZIJ DE WOORDEN (2003)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Henri Heuvelmans

Extra informatie: deze dubbel-cd bevat maar liefst 33 zeer bruikbare liturgische liederen, waaronder een tiental kleine vierstemmige gezangen die kunnen dienen als acclamatie bij kyriëgebeden of voorbeden of als tussenzang bij meerdere lezingen. Verder een parafrase op het Onze Vader, ‘In de hemel onze vader’, een nieuwe toonzetting van ‘Nu nog met halve woorden’ en van ‘Wie zijn leven niet wil geven’, en een ‘klassiek’ klein tafelgebed: ‘Zoudt Gij ooit mij beschamen’.

OM DE TAFEL (2003)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Henri Heuvelmans

Extra informatie: een gezongen dienst van woord en tafel, met een belangrijke rol voor de gemeente. Live-opname in de Messiaskerk te Wassenaar. De verschillende onderdelen van deze uitgewerkte, exemplarische liturgie zijn uiteraard ook los te gebruiken.

WOORD DAT RUIMTE SCHEPT (2001)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Henri Heuvelmans

Extra informatie: vijftien liederen voor de liturgie van Pasen tot Kerstmis. Met onder andere een vierstemmige versie van het Kerstevangelie uit het ‘Klein Kerstoratorium’, het lied van Micha ‘In ’t laatste van de dagen’, het in opdracht van de KRO gecomponeerde lied aan de schoonheid ‘Oh schoonheid uw verbrand gezicht’ en enkele oudere nummers: ‘Niet als een storm’, ‘Verdoofd en schamper van gemis’ en ‘Wek mijn zachtheid weer’.

NIEMAND ANDERS (1999)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen
Piano: Henri Heuvelmans

Extra informatie: zeventien nieuwe liederen voor de liturgie uit de jaren negentig, waaronder ‘Bomen schreeuwen niet’, ‘Liefde heeft geen longen’, ‘Ooit in schaduw van rozen’ en ‘Ik droomde U van jongsaf aan’.

LUKASPASSIE (1998)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen.
Piano: Henri Heuvelmans.

Extra informatie: deze cd omvat een grote compositie, bestaande uit drie delen. Deel 1 omvat het gedicht ‘Jezus, zoon van de Tora’, geschreven bij Lukas 2 en 3, waarin Oosterhuis grote thema’s uit het evangelie heeft vertaald in een soort innerlijke monoloog van de jonge Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar; vanaf zijn bar mitswa tot zijn doop door Johannes. Deel 2 bestaat uit zeven liederen naar fragmenten uit het evangelie van Lukas. Ze gaan over de twaalf leerlingen, over de betekenis en de consequenties van het volgen van Jezus. Deel 3 bestaat uit het eigenlijke passieverhaal van Lukas, in een nieuwe vertaling van Oosterhuis.

GIJ EN IK (1996)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Antoine Oomen.
Piano: Henri Heuvelmans.

Extra informatie: 22 grote en kleine liederen. Onder andere een nieuwe grote litanie, ‘God van Abraham’, het tafelgebed ‘Is hier de plaats’ en de liederen ‘Waar vriendschap is’ (Ubi caritas), ‘Kleinst denkbare bron’ en ‘Geen taal die hem vertaalt’.

EERSTE EN LAATSTE (1993)

Beluister: Wat ik gewild heb
Beluister: Lied om toekomst

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Tom Löwenthal.
Piano: Antoine Oomen.

Extra informatie: deze cd bestaat grotendeels uit de cyclus Requiëmgezangen onder de gelijknamige titel. Daarnaast een opname van ‘Het verhaal van een Levende’ uit de liturgie ‘Dood en opstanding’ voor Goede Vrijdag en Pasen, en de liederen ‘Ik geloof in Eén’ (geloofsbelijdenis) en ‘Godweet komt het goed’.

EEN UUR GENADE EN WAARHEID (1992)

Componist: Antoine Oomen
Tekstdichter: Huub Oosterhuis
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Onder leiding van Tom Löwenthal.
Piano: Antoine Oomen.

Extra informatie: deze cd bevat toonzettingen van het Kerstevangelie: ‘Het verhaal van Jezus’ geboorte’ (Lukas 2) en van Matteüs 2:1-18 ‘Het verhaal van de drie’. Daarnaast ‘Een uur genade en waarheid’, een cyclus van tien liederen rond Kerstmis, waaronder ‘Hoog te paard’, ‘Ander ouder’, ‘Niemand dan jij’ (naar het Magnificat) en ‘Wij waren kinderen’.