Composities op teksten van Huub Oosterhuis
Uitgegeven bij Gooi & Sticht, Kampen (voor bestellen van bladmuziek: link)

 

Jaar

Titel

Ook bekend als

Onderdeel van


1970 Dag en welkom beluister
  Er gaat een heer door onze stad Van de heer in de straat
1971 Klimmende zon
  Liefde die beweegt de zon en alle sterren
1972 Geen taal die hem vertaalt Het lied van vandaag en morgen
  De hemel ontvouwt Psalm 19
1973 Van God is de aarde beluister Een lied naar Psalm 24
  Waarom wanneer Staan in licht, een dubbellied
1974 Gij die geroepen hebt licht Groter dan ons hart
  Hij is een zwarte vlek in het donker beluister Zwemmen en varen
1975 Dit huis vol mensen  
  Ik zal in mijn huis niet wonen Ik zal niet rusten
  Niet als een storm Het lied ‘Mensen van God’
  Veel te laat beluister Om vrede
  Wij die met eigen ogen beluister Een lied tegen de derde wereldoorlog
1976 Uit staat en stand beluister  
  Wat geen oog heeft gezien
1977 Alle denkbare en ondenkbare Ik zal er zijn
  Alsof de richting ons werd ingeschapen Uittocht-lied
  Ander, ouder beluister Jij nog naamloze Een uur genade en waarheid, kerstoratorium
  Die niet zilver en goud zijt beluister   Een uur genade en waarheid, kerstoratorium
  Die zegt God te zijn  
  Hoe ver te gaan
1978 Licht dat ons aanstoot beluister Lied aan het licht
  Al spreek ik met tongen van engelen en mensen bel. Liefde
  Liefde, wanhoop Een lied bij Psalm 22
  Scheur toch de wolken weg Dat Gij hoort
1979 Gij die uw naam hebt uitgeroepen Maak ons uw eigen
  Hoe verder onze ogen reiken Lied van het land
  Jou gezocht bij dag beluister Keer je hart/Breek de duisternis
  Klein Kerstoratorium beluister
  Wek mijn zachtheid weer beluister Voor de zevende dag
1980 Bomen schreeuwen niet beluister  
  Geen huis. Een tent nog niet eens Woestijnlied  
  Hoog te paard Niemand veilig Een uur genade en waarheid, kerstoratorium
  Naamloos schooiert liefde   Een uur genade en waarheid, kerstoratorium
  Uit de diepte
nnnnnn
Van grond en vuur
Een lied bij Psalm 130
mmmmm
Licht en stem
 
1981 Deze lichtdag   Dood en opstanding
Deze nachtdag   Dood en opstanding
Eerste en laatste zegen   Een uur genade en waarheid, kerstoratorium
Hij wierp zich op de aarde Het verhaal van een Levende  
Niemand dan jij   Een uur genade en waarheid, kerstoratorium
O Heer God Opstandingsgebed Dood en opstanding
Wij waren kinderen beluister   Een uur genade en waarheid, kerstoratorium
1982 De steppe zal bloeien beluister Lied van de opstanding  
Dichtstbijzijnde onbekende    
Die chaos schiep Schriftlied  
Die wij niet kennen, die nieuwe Lied van het bittere water  
Gij die het sprakeloze bidden hoort - a cappella    
Gij die uw maaksel kent - a cappella    
Het zal in alle vroegte zijn beluister Dan zal ik leven  
In uw handen beveel ik mijn geest - a cappella Avondlied  
Kome wat komt - a cappella    
Nooit hoorden wij andere stemmen Lied van alle dagen  
Onkreukbare woorden Handschrift van licht  
  Strek naar mij uit uw gedachten - a cappella Morgenlied  
  Ten dage dat Hij maakte Lied van de mens  

Zoals de wind die niet woont Een lied over de heilige geest

1983 Dauwt, hemelen, van omhoog Het lied ‘Rorate’

Er zijn daar oeroude tuinen

Gij die de stomgeslagen mond verstaat

Gij die ons nooit geknecht hebt Een psalm, een loflied

Gij in uw grenzenloos licht - a cappella

Hoor, maar ik kan niet horen beluister Hoor Israël

Staan in winterlicht twee bomen Twee bomen

Van de stormzee

Wat, rabbijntje, zal gebeuren Lied van de grote dag

Wek uw kracht 1 - a cappella

Wek uw kracht 2 - a cappella

Wij zullen kennen

1984 Bloemen afgerukt

Dat wij niet slapen - a cappella beluister

De hemel mag horen Lied van Mozes

Een schoot van ontferming

Ere wie ere toekomt - a cappella

Gezegend de god van Israël - a cappella Lofzang van Zacharias

Gij doet de mensen tot stof vergaan - a cappella

Gij, Gij peilt mijn hart Psalm 139

Jij bent de God

Maak mij helder - a cappella

Met land en water - a cappella

Naar U klimt mijn ziel - a cappella

Ondenkbaar, eerste liefde is uw naam - a cappella

Onze vader in het verborgene

Opgeschrikt hebt Gij - a cappella

Tempeltorens hoog oprijzend Lied van Abraham

Trouw is hij die heeft geroepen - a cappella

Vechtende schimmen - a cappella

Verdoofd en schamper beluister

Voordat ik bomen zag Het lied van de een en de ander

Wat geschreven staat - a cappella

Wat in stilte bloeit beluister De tafel der armen

Wat vrolijk over U geschreven staat

Woorden genoeg dat Gij redt - a cappella

1985 Boek, jij bent geleefd beluister

Hoort en ziet het levend woord Ziet de mens

Jouw recht is slecht Lied van Rispa

Mocht het waar zijn Lied tegen de laatste oorlog

Niemand heeft U ooit gezien

Vroeg in de morgen

Zeven maal beluister

1986 Alles ontgrenzende Vriend

De slavende handen Lied van sabbath en oase

Een rijke ging in purper en kristal beluister Lied van Lazarus en de rijke vrek

Ere wie ere toekomt Laatste hymne

Het geschiedde in die dagen Kerstevangelie volgens Lukas

Ik geloof in Éen beluister

In den beginne was het woord

Meisje van zestien Een uur genade en waarheid, kerstoratorium

Negen uur ’s morgens - a cappella

Ogen die mij zoeken

Oud het leven beluister Lied om nieuw begin

Overal zijt Gij

Uit de diepten roep ik jou Psalm 130

Waarom bezoekt Gij mij Eerste hymne

Wat goed is heeft Hij jou gezegd Lied van de grote liefde

Wie heeft brood genoeg

Zoals een moeder zorgt beluister Lied van woord en weg

1988 Nieuw Kerstoratorium beluisteren

Over ons kwam zijn woord De doortocht

Toen hij lag daar Een lied voor Pinksteren

Toen ik stond daar Aan de voet van de berg

1989 Kleinst denkbare bron

Met niets van niets beluister Lied van de schepping

Open de woorden die geschreven staan Complete eucharistieviering

1990 Het volk dat tast in het duister Lied van Jesaja

In die dagen Het verhaal van Jezus’ geboorte

Nu staan in dun gewaad van groen beluister Lied van David/ Lied ‘Vandaag nog’

1991 Beeldschone steekvlam Een uur genade en waarheid, kerstoratorium

Opdat het volk beluister Een uur genade en waarheid, kerstoratorium

Toen Jezus geboren was in Bethlehem Het verhaal van de drie

Wij bidden U, Genadige God

1992 Eerste en laatste 14 requiem-gezangen

Godweet komt het goed beluister Lied om toekomst

Ik was rondom de bron Rebekka

Is hier de plaats

Naam uit het vuur

1993 God van Abraham Litanie

Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt beluister Lied van Gij en ik

1994 Verte landschap Als een lichaam

1995 Avondmaal ter heiliging

Op zeven tronen

Scheur de wolken uiteen Niemand anders

U moet ik spreken beluister

Verdeeld verstroefd

Waar vriendschap is beluister

Wees hier aanwezig in uw woord Zend uw geest

1996 De nietsontziende De dwaas zegt in zijn hart

Doodse stilte heerste alom Opmaat voor het verhaal van Jezus’ geboorte

Hierheen Adem beluister

Ik droomde U van jongs af aan

Leegte schaduw damp

Lukaspassie beluister

1997 Boom, je stam beluister

1998 Ik zag ze zitten aan één tafel Lied van Paulus

Ooit in schaduw van rozen beluister

Zoals op de bergen

1999 Dat hij verrezen is

De vroegte van de eerste dag

Liefde heeft geen longen beluister Hymne aan de liefde

Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn

Wees hier aanwezig rondom deze tafel

Wij zullen, jood en Griek Paulus-lied

2000 De boom is de aarde dankbaar

In die dagen Kerstevangelie volgens Lukas

In ’t laatste van de dagen beluister

Oh schoonheid, uw verbrand gezicht Lied aan de schoonheid

Om de tafel Complete eucharistieviering

2001 Die mij getrokken uit de schoot beluister Ongezien

Hij zou al in zijn eerste levensdagen Ballade

Hoe ver is de nacht

Klein woord

Naaste, vreemde, jood 29 namen voor Jezus van Nazareth

Over ons kwam zijn woord Lied van de doortocht

Woord dat ruimte schept

2002 Aarde, werk van uw handen

Alles wacht op U - a cappella beluister Alles wacht op U, tien kleine gezangen

Als Gij bestaat, bewerk ons dan - a cappella Alles wacht op U, tien kleine gezangen

Dat wij niet slapen  

Een vriend gaat door het holste van de nacht  

Gij die boven mensen uit - a cappella Alles wacht op U, tien kleine gezangen

Gij die een en eeuwig zijt - a cappella Alles wacht op U, tien kleine gezangen

Gij die het sprakeloze bidden hoort  

Gij die niemand naar de ogen ziet beluister  

Gij in uw grenzeloos licht             

Gij Levende eerste en laatste - a cappella Alles wacht op U, tien kleine gezangen

Hoor je mij? beluister Psalm 16 Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie

In de hemel onze vader Kom bevrijden  

In de vergaderzaal der goden Psalm 82 Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie

Keer U om - a cappella Alles wacht op U, tien kleine gezangen

Kleinst denkbare bron  

Niemand dan jij  

Toen hebt Gij ons gezien  

Verberg uw Aangezicht niet - a cappella Alles wacht op U, tien kleine gezangen

Voor uw Aangezicht - a cappella Alles wacht op U, tien kleine gezangen

Wie zijn leven niet wil geven beluister  

Zoudt Gij ooit mij beschamen?  
2003 Dank zij de woorden  

Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld - a cappella Alles wacht op U, tien kleine gezangen

Gij die ons nooit geknecht hebt  

Gij hebt ons in de moederschoot gekend - a cappella Alles wacht op U, tien kleine gezangen

Nu nog met halve woorden beluister  

Schoot die niemand draagt  
2004 Aan de hemel staat uw heerlijkheid geschreven Psalm 19 Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie

Een mens te zijn op aarde  

Gedenk ons hier bijeen - a cappella  

Goed is dat je niet doet wat slecht is beluister Psalm 1 Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie

Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste - a cappella Wie wil mag komen  

Jij mijn herder Psalm 23 Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie

Kies maar uit, goden genoeg  

Laat mij maar zingen Psalm 146 Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie

Onbegonnen Naam Psalm 8 Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie

Op deze gegeven aarde Een psalm, een huwelijkslied  

Toen hij lag daar  

Wij hadden de muren Lied van Ezra en Nehemia  

Zie deze aarde Psalm 10 Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie

Zoals een hert smacht beluister Psalm 42 Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie
2005 Een stad zal uit de hemel dalen Lied van stem en stad

Eeuwige hier nu Psalm 150 Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie

Ontferm U beluister Psalm 6

Uw schepping ben ik Psalm 139 Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie

Verbeeld of waar gebeurd Levend boek

Verheven en geheiligd Kaddisj

Wie mag te gast zijn beluisteren Psalm 15

Wie woont onder de hoede van Psalm 91

Zij bidden niet Psalm 102 Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie
2006 ‘Waar vrienschap is…..’ Meegegeven

Wees niet woedend, jij Psalm 6

Jij mijn licht en bevrijding Psalm 27

Gelukkig allen die uw wegen gaan beluister Psalm 119, vs.1-8 Psalm 119

Jij wou, jong mens, een schoon pad? Psalm 119, vs.9-16 Psalm 119

Ik ben tot uw dienst Psalm 119, vs.17-24 Psalm 119
2007 Mijn ziel kleeft aan het stof Psalm 119, vs.25-32 Psalm 119

Maak mij duidelijk Psalm 119, vs.33-40 Psalm 119

Mocht uw vriendschap mij overkomen Psalm 119, vs.41-48 Psalm 119

Gedenk uw woord - a cappella beluister Psalm 119, vs.49-56 Psalm 119

Gij, Levende Psalm 119, vs.57-64 Psalm 119

Gij hebt mij goed gedaan Psalm 119, vs.65-72 Psalm 119

Uw handen hebben mij gemaakt, gevormd Psalm 119, vs.73-80 Psalm 119

Mijn ziel smacht naar bevrijding - a cappella Psalm 119, vs.81-88 Psalm 119

Gij, Levende, voor altijd en eeuwig Psalm 119, vs.89-96 Psalm 119

Ik heb haar lief, uw Thora beluister Psalm 119, vs.97-104 Psalm 119

Uw woord is een lamp Psalm 119, vs.105-112 Psalm 119

Halfslachtige lieden haat ik Psalm 119, vs 113-120 Psalm 119

Recht en gerechtigheid Psalm 119, vs.121-128 Psalm 119

Onze afspraken - a cappella beluister Psalm 119, vs.129-136 Psalm 119

Jij, Levende Psalm 119, vs.137-144 Psalm 119

Mijn hart roept jou Psalm 119, vs.145-152 Psalm 119

Zie mijn ellende niet zomaar aan Psalm 119, vs.153-160 Psalm 119

Koningen jaagden op mij Psalm 119, vs.161-168 Psalm 119

Zijn mijn kreten tot U doorgedrongen Psalm 119, vs.169-176 Psalm 119

En toen de tijd daarvoor gekomen was Lied van Simeon

Die ons voor het licht gemaakt hebt - a cappella

Dat een nieuwe wereld komen zal
2008 Die in een ommezien van eeuwen Het lied ‘Ondenkbaar God’

En terwijl zij in Bethlehem verbleven Kerstevangelie 2008

Hoor mij, wees niet doodse stilte Psalm 4

Hoort, despoten Psalm 2

Ik ben niet van nergens Psalm 76

Kom jij, Beloofde

Kwam op gevleugelde voeten Lied van Jakob

Mijn hart is in rep en roer Psalm 45

Uit deze zekerheid - a cappella

‘Zing een nieuw lied voor Hem’ Psalm 149

Zo heeft gesproken en gezegd
2009 Zoals mijn kind van vijf  Psalm 123
  Van God-ik-zal-zijn is de hemel - a cappella Psalm 115
  Kom jij hoog van de bergen  Psalm 121
  Alleen kan ook met twee is beter  Psalm 133  
  Wees genadig, kom bevrijden   Om liefdes wil
Ere zij U in de zevende hemel   Om liefdes wil
  Als een lam draag de zondelast   Om liefdes wil
  Moge het delen van dit brood   Om liefdes wil
  Telkens als wij eten van dit brood   Om liefdes wil
  Hierheen, Vrouwe Ademtocht    
  Die heeft gezegd    
2010 Naar U, Levende Psalm 25  
  Gij zijt Gij  Psalm 103  
  Stilte nu Psalm 65  
  Zegen en dank, jij bent goed  Psalm 136  
  Alle samenhangen en bezielde verbanden   Psalm 47  
  Mijn hart een harp een viool    Psalm 138  
  Dat prachthuis Psalm 84  
  Rust en vrede  beluister   Het licht van de morgen
  Verjaag de dood uit mij   Het licht van de morgen
  Ik krijt des daags, mijn God Psalm 88  Het licht van de morgen
  In uw handen leg ik mijn hart   Het licht van de morgen
  Vogel zingend in de dode nacht beluister   Het licht van de morgen
  Mijn ziel als een vogel ontkwam    Het licht van de morgen
  Nog is de dood niet overmocht    Het licht van de morgen
2011 Red mij, God Psalm 69  
Dank aan hem, hij is goed Psalm 118  
Er zou van godswege Psalm 72  
God onze toevlucht en kracht Psalm 46  
In uw daden, God-Ik-zal Psalm 111  
De avond komt met droefheid Psalm 30  
Een veilige toevlucht zijt Gij Psalm 90  
God der wrake, verschijn Psalm 94  
Loven en prijzen Psalm 9  
Zo hoog als Gij troont in uw hemel Psalm 113  
Genoeg gezongen voor Hem Psalm 98  
De bouwers zwoegen Psalm 127  
Jij hebt ons verworpen Psalm 60  
2012 Duisternis troonde    
Dat duren zal    
Om wat misdaan wordt    
Aan de slang    
Lied voor de gevallenen    
Wat ook gebeurt    
De rots van ons behoud Psalm 95  
Zingen, heel de aarde Psalm 96  
  Voor uw Aangezicht    
  Gezegend    
  En weer zingen Psalm 101  
  Jij bent van jou    
2013 Een Hooglied    
Wij woonden donker Psalm 107  
U Eeuwige Zonnelied  
Weet Gij met hoeveel ze zijn Psalm 3  
Gij zijt een eerlijke god Psalm 75  
Gij ik waan mij niet wijzer Psalm 131  
Je zou gelukkig willen zijn Psalm 112  
God is Hij alleen Psalm 97  
2014 O water dat uit de zon stroomt    
Gelukkig is een mens Psalm 32  
  Gij hebt uw land begenadigd Psalm 85  
  Hoe lang nog mij vergeten Psalm 13  
  Mocht die Ene, Ik-zal Psalm 20  
  Dood is gewaaid uit het licht    
  Roepen Psalm 142  
  Hoor wat ik verzucht Psalm 5  
  Ooit gehoord    
  Spreek recht naar waarheid Psalm 26  
2015 Stilte     
  God Ik zal, de Komende Psalm 48  
  God is goed geweest voor mij Psalm 73  
  Toen riep ik: gezegend Hij Psalm 34  
  Klaarwakker en opgetogen Psalm 122  
  Ik zoek bij jou Psalm 57  
  Als God ons thuisbrengt Psalm 126  
  Van wie is de aarde Psalm 24  
  Hij zegene ons genadig Psalm 67  
  Ooit gehoord 2    
  Liefde begint met zingen Psalm 33  
 
En mensen? vroeg hij
   
  Ik-zal is de god Psalm 100  
  Koning worden, wie wil dat? Psalm 99  
  Geen koning onze god Psalm 93  
  Hoor je mij schreeuwen Psalm 61  
  Opgestaan is mijn hart Psalm 108  
  Ben jij daar, roep ik Psalm 120  
  Naar jou sta ik op Psalm 63  
  Hij wil zijn bij mensen Psalm 87  
2016 Elke dag, alle dagen Psalm 145  
  Uw naam noemen Psalm 92  
  De dwaas zegt in zijn hart: er is geen god Psalm 14  
  Vogeltje, vlucht naar de bergen Psalm 11  
  Er is haast bij Psalm 141  
  Hem heb ik lief Psalm 18  
  God is opgestaan Psalm 68  
  Toen ze me bijna hadden Psalm 7  
  Hoor mijn bittere waarheid Psalm 17  
  God mijn God Psalm 22  
  Rotsmassief onbegaanbaar Psalm 28  
  Opperwezens, buig je maar diep Psalm 29  
  Naar U vlucht ik toe Psalm 31  
  Ben jij God, doe mij recht dan Psalm 43  
2017 Was Hij het niet geweest Psalm 124  
  Wie trouw is aan uw woord Psalm 125  
  God de zijnde boven alle goden Psalm 50  
  Kwaad spreken Psalm 52  
  Wees stil Psalm 62  
  Mijn stem is mij vergaan Psalm 77  
  In jouw dienst sta ik in jouw huis Psalm 134  
  Toen Israël optrok uit Angstland Psalm 114  
  Ik word bij mijn oren vastgegrepen Psalm 105  
  Gezegend de Rots Psalm 144  
  Hymne Opperwezen onbewogen  
  Overzijde Wij liepen over het water  
  Mensen lopen over mij heen Psalm 56  
  Blazers blazen U  Psalm 66  
  De onpartijdigen Psalm 64  
2018 Gods uitverkoren koning Psalm 21  
  Hier sta ik, gedaagd Psalm 35  
  De schender, hart vol hoon Psalm 36  
  Stilte voor Hem Psalm 37  
  Zeggen dat ik jou nooit gekend heb  Psalm 38  
  Nieuw    
  Lied van Babel    
  Jericho-lied